Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 19.02.2021
Schválený rozpočet 122 174 200 Kč -68 948 600 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Schválený rozpočet 191 122 800 Kč
Upravený rozpočet 122 223 200 Kč -68 899 600 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Upravený rozpočet 191 122 800 Kč
běžné příjmy 113 290 200 Kč běžné výdaje 90 664 845 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 8 933 000 Kč Stav ke dni 08.02.2021 opravy 21 040 950 Kč investice 79 417 005 Kč
Skutečnost 19 488 231 Kč 1 564 571 Kč
(splátka půjčky -3 804 Kč)
Skutečnost 17 923 660 Kč
běžné příjmy 16 510 042 Kč běžné výdaje 11 549 230 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 2 978 189 Kč opravy 348 217 Kč investice 6 026 213 Kč
Opravy Upravený rozp.-Výdaje
551 0 Kč
546 0 Kč
544 0 Kč
540 0 Kč
25 50 000 Kč