Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 11.06.2021
Schválený rozpočet 122 174 200 Kč -68 948 600 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Schválený rozpočet 191 122 800 Kč
Upravený rozpočet 118 260 631 Kč -79 771 148 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Upravený rozpočet 198 031 779 Kč
běžné příjmy 108 517 631 Kč běžné výdaje 86 475 738 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 9 743 000 Kč Stav ke dni 09.06.2021 opravy 22 314 106 Kč investice 89 241 935 Kč
Skutečnost 62 307 242 Kč -123 523 Kč
(splátka půjčky -1 257 855 Kč)
Skutečnost 62 430 764 Kč
běžné příjmy 53 652 540 Kč běžné výdaje 36 707 670 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 8 654 702 Kč opravy 2 757 963 Kč investice 22 965 131 Kč
Opravy Upravený rozp.-Výdaje
551 0 Kč
546 0 Kč
544 0 Kč
540 0 Kč
25 39 776 Kč