Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 10.09.2021
Schválený rozpočet 122 174 200 Kč -68 948 600 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Schválený rozpočet 191 122 800 Kč
Upravený rozpočet 122 641 734 Kč -79 360 227 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Upravený rozpočet 202 001 961 Kč
běžné příjmy 112 695 184 Kč běžné výdaje 90 567 696 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 9 946 550 Kč Stav ke dni 08.09.2021 opravy 22 091 168 Kč investice 89 343 096 Kč
Skutečnost 102 524 351 Kč -1 588 423 Kč
(splátka půjčky -2 507 855 Kč)
Skutečnost 104 112 775 Kč
běžné příjmy 90 942 782 Kč běžné výdaje 62 099 736 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 11 581 569 Kč opravy 8 674 288 Kč investice 33 338 751 Kč
Opravy Upravený rozp.-Výdaje
551 0 Kč
546 0 Kč
544 0 Kč
540 0 Kč
25 39 776 Kč