Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 03.05.2021
Schválený rozpočet 122 174 200 Kč -68 948 600 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Schválený rozpočet 191 122 800 Kč
Upravený rozpočet 116 313 976 Kč -72 805 189 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Upravený rozpočet 189 119 165 Kč
běžné příjmy 107 380 976 Kč běžné výdaje 85 350 953 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 8 933 000 Kč Stav ke dni 31.03.2021 opravy 21 275 799 Kč investice 82 492 413 Kč
Skutečnost 35 401 761 Kč 2 350 663 Kč
(splátka půjčky -1 255 706 Kč)
Skutečnost 33 051 098 Kč
běžné příjmy 32 294 489 Kč běžné výdaje 21 571 262 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 3 107 272 Kč opravy 1 038 756 Kč investice 10 441 081 Kč
Opravy Upravený rozp.-Výdaje
551 0 Kč
546 0 Kč
544 0 Kč
540 0 Kč
25 50 000 Kč