Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 15.01.2021
Schválený rozpočet 122 174 200 Kč -68 948 600 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Schválený rozpočet 191 122 800 Kč
Upravený rozpočet 122 174 200 Kč -68 948 600 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Upravený rozpočet 191 122 800 Kč
běžné příjmy 113 241 200 Kč běžné výdaje 90 807 800 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 8 933 000 Kč Stav ke dni 15.01.2021 opravy 20 947 000 Kč investice 79 368 000 Kč
Skutečnost 7 531 817 Kč 6 530 810 Kč
(splátka půjčky -1 902 Kč)
Skutečnost 1 001 007 Kč
běžné příjmy 6 363 437 Kč běžné výdaje 998 404 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 1 168 380 Kč opravy 2 603 Kč investice 0 Kč
Opravy Upravený rozp.-Výdaje
25 50 000 Kč
13 40 000 Kč
Ostatní 20 857 000 Kč