Rozpočet 2022

Saldo
stav ke dni 04.08.2022
Schválený rozpočet 290 600 000 Kč -126 262 000 Kč
(splátka půjčky -10 000 000 Kč)
Schválený rozpočet 416 862 000 Kč
Upravený rozpočet 307 244 891 Kč -137 681 595 Kč
(splátka půjčky -10 000 000 Kč)
Upravený rozpočet 444 926 485 Kč
běžné příjmy 240 400 049 Kč běžné výdaje 186 076 451 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 66 844 841 Kč Stav ke dni 31.08.2022 opravy 37 985 993 Kč investice 220 864 041 Kč
Skutečnost 114 481 520 Kč 22 651 010 Kč
(splátka půjčky -2 500 000 Kč)
Skutečnost 91 830 510 Kč
běžné příjmy 87 751 200 Kč běžné výdaje 58 957 148 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 26 730 321 Kč opravy 3 816 525 Kč investice 29 056 838 Kč