Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 23.07.2021
Schválený rozpočet 122 174 200 Kč -68 948 600 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Schválený rozpočet 191 122 800 Kč
Upravený rozpočet 122 440 751 Kč -78 823 984 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Upravený rozpočet 201 264 735 Kč
běžné příjmy 112 597 751 Kč běžné výdaje 89 874 247 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 9 843 000 Kč Stav ke dni 31.07.2021 opravy 22 177 283 Kč investice 89 213 205 Kč
Skutečnost 78 379 820 Kč -6 537 667 Kč
(splátka půjčky -2 507 855 Kč)
Skutečnost 84 917 487 Kč
běžné příjmy 69 149 919 Kč běžné výdaje 47 900 356 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 9 229 901 Kč opravy 5 966 587 Kč investice 31 050 544 Kč
Opravy Upravený rozp.-Výdaje
551 0 Kč
546 0 Kč
544 0 Kč
540 0 Kč
25 39 776 Kč