Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 07.05.2021
Schválený rozpočet 122 174 200 Kč -68 948 600 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Schválený rozpočet 191 122 800 Kč
Upravený rozpočet 116 672 481 Kč -72 594 684 Kč
(splátka půjčky -5 000 000 Kč)
Upravený rozpočet 189 267 165 Kč
běžné příjmy 107 739 481 Kč běžné výdaje 85 312 472 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 8 933 000 Kč Stav ke dni 30.04.2021 opravy 21 232 814 Kč investice 82 721 878 Kč
Skutečnost 46 092 735 Kč -2 644 289 Kč
(splátka půjčky -1 257 608 Kč)
Skutečnost 48 737 023 Kč
běžné příjmy 40 543 351 Kč běžné výdaje 31 177 345 Kč
ostatní (kapitálové) příjmy 5 549 384 Kč opravy 1 675 750 Kč investice 15 883 928 Kč
Opravy Upravený rozp.-Výdaje
551 0 Kč
546 0 Kč
544 0 Kč
540 0 Kč
25 39 776 Kč